ชื่อที่มีคำว่า ลี

     ชื่อที่มีคำว่า  ลี  มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกวลี  (  Kewalee  ,  Kevalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

กานดาวลี  (  Kandawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

พัชราวลี  (  Patcharawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

ปัทมาวลี  (  Pattamawalee  )  แปลว่า  สายบัวหลวง

กทลี  (  Katalee  )  แปลว่า  กล้วย

กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้

ชุลี  (  Chulee  )  แปลว่า  ไหว้

วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  ,  Walleerat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

วัลลีภรณ์  (  Wanleeporn  ,  Walleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

วัลลีกานต์  (  Wanleekan  ,  Walleekan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  พวงดอกไม้  ,  นางงาม

ลีลา  (   Leela  )  แปลว่า  ท่าเยื้องกราย  ,  ท่า  ,  แบบวิธี

วลี  (  Walee  ,  Valee  )  แปลว่า  เส้น  ,  สาย  ,  แถว  ,  กลุ่มคำที่ยังไม่เป็นประโยค

วิภาวลี  (  Wipawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม

ศศิวลี  (  Sasiwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวชนิดหนึ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์