ชื่อที่มีคำว่า ยุพา

      ชื่อที่มีคำว่า  ยุพา  มักใช้กับชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง  ,  นาง

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพารัตน์  (  Yuparat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ยุพามณี  (  Yupamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

ยุพาภัทร์  (  Yupapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ยุพาลักษณ์  (  Yupalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

ยุพากานต์  (  Yupakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ยุพาลาวัณย์  (  Yupalawan  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม

ยุพาวรรณ  (  Yupawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ยุพาพรรณ  (  Yupapan  )    แปลว่า  ผู้มีความงาม

ยุพาวัลย์  (  Yupawan , Yupawal  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ยุพาวลี  (  Yupawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ยุพาวัลลี  (  Yupawallee  ,  Yupawanlee  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ยุพาสินี  (  Yupasinee   )  แปลว่า  นางงาม

ยุพาทิพย์  (  Yupatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์ยุพา  (  Tipyupa  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

พิศยุพา  (  Pisyupa  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิยุพา  (  Sasiyupa  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศิรยุพา  (  Sirayupa  )  แปลว่า  ยอดหญิง

สิริยุพา  (   Siriyupa  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุวยุพา  (  Suwayupa  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตยุพา  (  Sopityupa  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิษฐ์ยุพา  (  Sopityupa  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ,  นางดียิ่ง

อรยุพา  (  Ornyupa  )  แปลว่า  นางงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "