ชื่อที่มีคำว่า ธนู

    ชื่อที่มีคำว่า  ธนู  หรือ  คำที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า หรือ ที่เกี่ยว

กับธนู  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์  

ศรลดา  (  Sornlada  )  แปลว่า  เครือเถาลูกธนู

ศรทิพย์  (  Sorntip  )  แปลว่า  ลูกธนูเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

พงศ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายเครื่องยิงด้วยสาย  ,  เชื้อสายธนู

พงษ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายธนู

ธนูกานต์  (  Tanookan  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายอันเป็นที่รัก

ศรทอง  (  Sorntong  )  แปลว่า  ลูกธนูทอง

ศรเพชร  (  Sornpech  )  แปลว่า  ลูกธนูเพชร

ศรเทพ  (  Sorntep  )  แปลว่า  ลูกธนูเทวดา

ศรชัย  (  Sornchai  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งการชนะ

ธนูทอง  (  Tanootong  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายทองคำ
ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู  ,  อาวุธยิงด้วยสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์