ชื่อที่มีคำว่า มา

     ชื่อที่มีคำว่า  มา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กษมาภรณ์  (  Kasamaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอดกลั้นเป็นเครื่อง

ประดับ

จุติมา  (  Jutima  )  แปลว่า  การที่เทวดามาเกิดในโลก

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาลัย  (  Malai  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง

มาลี  (  Malee  )  แปลว่าดอกไม้

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมา  (  Patuma  ,  Patumma  )  แปลว่า  บัว

สุมาลินี  (  Sumalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ,  นางงาม

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  ,  นางงาม

ชุติมา  (  Sutima  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความอดกลั้น

กษมาพร  (   Kasamaporn  )  แปลว่า  ความอดกลั้นนำสุขมาให้

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คน

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความตั้งใจจริง

มานัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มารุต  (  Marut  )  แปลว่า  ลม

มาลุต  (  Malut  )  แปลว่า  ลม

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ

สีมา  (  Seema  )  แปลว่า  กำแพง  ,  จังหวัด  ,  แดน

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ