ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร

     ชื่อที่มีคำว่า  ภัสสร  มักจะพบในชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ภัสสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ภัสสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า   แสงเพชรพลอย

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ประภัสสรา  ( Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงเลื่อมๆพรายๆ

ณัฐภัสสร  (  Natpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้รู้

สิริภัสสร  (  Siripassorn  )  แปลว่า  ความงามแห่งแสงสว่าง

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ศศิภัสสร  (  Sasipassorn  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีแสงจันทร์

รวิภัสสร  (  Rawipassorn  )  แปลว่า  แสงตะวัน  ,  รัศมีตะวัน

เพชรภัสสร  (  Pechpassorn  )  แปลว่า  แสงเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ