ชื่อที่มีคำว่า ผาณิต

     ชื่อที่มีคำว่า  ผาณิต  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล

ผาณิตาภรณ์  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำอ้อยเป็นเครื่องประดับ

ผาณิตาพร  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  น้ำอ้อยนำสุขมาให้

ผาณิตารัตน์  (  Phanitarat  )  แปลว่า  น้ำอ้อยที่ประเสริฐ  ,  น้ำตาลที่ประเสริฐ

ศศิผาณิต  (  Sasiphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยพระจันทร์  ,  น้ำผึ้งพระจันทร์

สิริผาณิต  (  Siriphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นมิ่งขวัญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้าอ้อย  ,  น้าตาล

ผาณิตกุล  (  Phanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย  ,  เชื้อสายน้ำตาล

พงศ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย

พงษ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย

ผาณิตกานต์  (  Phanitkan  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นที่รัก  ,  น้ำตาลอันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์