ชื่อที่มีคำว่า สัณห์

     ชื่อที่มีคำว่า  สัณห์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

 สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  ,  ละมุน

ละม่อม

สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  การชนะอย่างละมุนละม่อม

คมสัณห์   (  Komsan  )  แปลว่า  หล่อ  ,  งาม  ,  สุภาพ

อมรสัณห์  (  Amornsan  )  แปลว่า  งามยั่งยืน

พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ศิรสัณห์  (  Sirasan  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  หล่อที่สุด  ,  สุภาพที่สุด

ศิริสัณห์  (  Sirisan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

สุรสัณห์  (  Surasan  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ

พีรสัณห์  (  Peerasan  )  แปลว่า    ผู้กล้างาม

ณัฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ณัฏฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ธีรสัณห์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ธิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางาม

ฐิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีการดำรงอยู่งาม

นรสัณห์  (  Norrasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ

ธนสัณห์  (  Tanasan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์งาม

นันทสัณห์  (  Nantasan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม

ภัทรสัณห์  (  Pattarasan  )  แปลว่า  งามน่ารัก

พัฒนสัณห์  (  Pattanasan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

วัฒนสัณห์  (  Wattanasan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์