ชื่อที่มีคำว่า ชยา หรือ ชิยา

     ชื่อที่มีคำว่า  ชยา  หรือ  ชิยา  (  หริอ บางท่านอาจจะสะกด ชญา

หรือ  ชิญา  ท่านอาจจะใช้  ญ แทน ย  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตัวอักษร

ที่เป็น กาลกิณี  ในวันเกิด  )

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชยาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชยากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิยาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชิยาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชิยากานต์  (  Chiyakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชญาณัฐ  (  Chayanat  )  แปลว่า  ผู้รู้สายธนู

ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชญารัตน์  (  Chayarat  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย

ชญามณี  (  Chayamanee  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย

ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชิญา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิญาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้สายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชิญาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชิญากานต์  (  Chiyakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก