ชื่อที่มีคำว่า ญา

     ชื่อที่มีคำว่า ญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาตา  (  Yaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาตารัตน์  (  Yatarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาสินี  (  Yasinee  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ

สรญา  (  Sorraya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

สิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ทวิชญา  (  Tawichaya  )  แปลว่า  นก

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  ,  ฉลาดอันเกิดจากการเรียนและคิด

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  ความกำหนดรู้

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ข้อตกลงกัน  ,  ความเข้าใจ

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  เลิศ  ,  รุ่งเรือง

บุญญา  (  Bunya  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ