ตั้งชื่อตามเดือนเกิดกรกฎาคม

     ท่านที่เกิดเดือนนี้  ถ้าอยากจะตั้งชื่อที่มี คำว่า  กร  หรือ กรกฎ

หรือ อื่นๆที่เกี่ยวกับ  อักษร ก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กรกฎามณี  (  Korrakadamanee  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่ม

รูปปู

กรกฎารัตน์  (  Korrakadarat  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่มรูปปู

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว

กรกชมณี  (  Korrakochmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว

กรกชรัตน์  (  Korrakochrat  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  มือรูปบัว

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า    แสงทอง

กรกาญจน์  (  Kornkan  )  แปลว่า    แสงทอง

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์

กะรัต  (  Karat  )  แปลว่า  หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย  (  1กะรัต=20เซนติกรัม  )

กังสดาล  (  Kangsadan  ,  Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น

กรกฎ  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ปู  ,  ดาวกลุ่มรูปปู  ,  ราศีกรกฎ

กร  (  Korn  )  แปลว่า  มือ  ,  ผู้ทำ  ,  แสง  ,  รัศมี

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

กรณ์กานต์  (  Kornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด

กวิน  (  Kawin  )  แปลว่า  ห่วง  ,  สีน้ำตาล

กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้คิด

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ดอกบัว

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง

กนิษฐ์  (  Kanis  ,  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

กรินทร์  (  Karin  )  แปลว่า  พญาช้าง

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว

กษณะ  (  Kasana  )  แปลว่า   ครั้ง  ,  คราว  ,  ครู่

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความอดกลั้น  ,  กล่าวคำขอโทษ

กษาปณ์  (  Kasap  )  แปลว่า  เงินตรา

กังวาน  (  Kangwan  )  แปลว่า  เสียงที่ก้องไปเป็นคลื่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์