ชื่อที่มีคำว่า เรข

    ชื่อที่มีคำว่า  เรข  หรือ  เรศ   มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

เรข   (  Rekh  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน

รจเรข  (  Rotjarekh  )  แปลว่า  งาม

รุจิเรข  (  Rujirekh  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งเขียน

รุจีเรข  (  Rujeerekh  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งเขียน

รุจาเรข   (  Rujarekh  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม

ลดาเรข  (  Ladarekh  )  แปลว่า  เครือเถางาม

เรขลดา  (  Rekhlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

วราเรข  (  Wararekh  ,  Vararekh  )  แปลว่า  งามเลิศ

เสาวเรข  (  Souwarekh  ,  Souvarekh  )  แปลว่า  งามยิ่ง

สุวเรข  (  Suwarekh  ,  Suvarekh  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ยุวเรข  (  Yuwarekh  ,  Yuvarekh  )  แปลว่า  สาวงาม

ยุพเรข  (  Yuparekh  )  แปลว่า  สาวงาม

เยาวเรข  (  Yaowarekh  ,  Yaovarekh  )  แปลว่า  สาวงาม

ชนาเรข  (  Chanarekh  )  แปลว่า  คนงาม

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  เหมือนวาด  ,  งามดั่งวาด

ยุวเรศ  (  Yuwares  ,  Yuvares  )  แปลว่า  สาวงาม

เยาวเรศ  (  Yaowares  ,  Yaovares  )  แปลว่า  สาวงาม

ยุพเรศ  (  Yupares  )  แปลว่า  สาวงาม

สุวเรศ   (  Suwares  ,  Suvares  )  แปลว่า  งามยิ่ง

เสาวเรศ  (  Souwares  ,  Souvares  )  งามยิ่ง

รุจิเรศ  (  Rujires  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจาเรศ  (  Rujares  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ชนาเรศ  (  Chanares  )  แปลว่า  คนงาม  

วราเรศ  (  Warares  ,  Varares  )  แปลว่า  งามเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์