ชื่อที่มีคำว่า นง

    ชื่อที่มีคำว่า  นง  หรือ  นงค์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นง  (  Nong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง  , น้องหญิง

 นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงวัยรุ่น

วินง  (  Winong  ,  Vinong  )  แปลว่า  นางงาม

นงนาฏ  (  Nongnat  )  แปลว่า  นางงาม

นงนาถ  (  Nongnat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  ,  Anongthip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

อนงค์นาถ  (  Anongnat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

สิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

พิมพ์อนงค์  (  Pimanong  )  แปลว่า  รูปนาง

ขวัญอนงค์  (  Khwananong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

นงเนตร  (  Nongnet  )  แปลว่า  ดวงตานาง

นงนิตย์  (  Nongnit  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน

นงผกา  (  Nongphaka  )  แปลว่า  นางงามดอกไม้

นงลดา  (  Nonglada  )  แปลว่า  เครือเถานาง

นงเรข  (  Nongrekh  )  แปลว่า  นางงาม

นงเรศ  (  Nongres  )  แปลว่า  นางงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  หวัง  ,  หมาย

เจตจำนง  (  Jesjamnong  )  แปลว่า  ความตั้งใจมุ่งหมาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ