ชื่อที่มีคำว่า ฐิติ

    ชื่อที่มีคำว่า  ฐิติ  หรือ  ธิติ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ฐิติมา  (  Thitima  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่

ฐิติมณี  (  Thitimanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งการดำรงอยู่

ฐิติญา  (  Thitiya  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่

ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่

ฐิตินาฏ  (  Thitinat  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่

ฐิติสุดา  (  Thitisuda  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่

ฐิติธิดา  (  Thititida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ดำรงอยู่

ฐิติกานดา  (  Thitikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่

ฐิติกานตา  (  Thitikanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่

ฐิติดนุ  (  Thitidanu  )  แปลว่า  ฉันผู้ดำรงอยู่

ธิติมา  (  Titima  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคง

ธิติญา  (  Titiya  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคง

ธิตินาฏ  (  Titinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความมั่นคง

ธิตินุช  (  Titinuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความมั่นคง

ธิติภรณ์  (  Titiporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติสินี  (  Titisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา  ,  นางผู้มีความมั่นคง

ธิติธาร  (  Tititan  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งลำน้ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ฐิติ  (  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่  ,  การตั้งอยู่

ฐิติเดช   (  Thitidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดำรงอยู่

ฐิติศักดิ์  (  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดำรงอยู่

ฐิติเทพ  (  Thititep  )  แปลว่า  เทวดาดำรงอยู่

ฐิติพงศ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายดำรงอยู่

ฐิติพงษ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายดำรงอยู่

ฐิตินนท์  (  Thitinon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีดำรงอยู่

ฐิตินันท์  (  Thitinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีดำรงอยู่

ฐิติพันธุ์   (  Thitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายดำรงอยู่

ฐิติสัณห์  (  Thitisan  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความสุภาพ

ธิติ  (  Titi  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความมั่นคง  ,  ความทรงไว้  ,  ความอิ่มเอิบ

ธิติชัย  (  Titichai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาชนะ

ธิติไชย  (  Titichai  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคงเจริญกว่า

ธิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความสามารถ

ธิติพงศ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ธิติพงศ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ธิตินันท์  (  Titinan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความยินดี

ธิติวุฒิ  (  Titiwut  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความเจริญ

ธิติพัฒน์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความเจริญ

ธิติวัฒน์  (  Titiwat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความเจริญ

ธิติภัทร์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาน่ารัก

ธิติพัชร์  (  Titipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งปัญญา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก