ชื่อที่มีคำว่า วิชชา

    ชื่อที่มีคำว่า  วิชชา  หรือ  พิชชา  คำที่ขึ้นต้นด้วย  ว  หรือ พ

ส่วนมาก  แปลเหมือนกัน  อาทิเช่น  วิมล  กับ  พิมล  หรือ  วิไล  กับ

พิไล

    เช่นเดียวกับ  คำว่า  วิชชา  กับ  พิชชา   ก็แปลเหมือนกัน

ชื่อที่มี  คำว่า  วิชชา  หรือ  พิชชา  และคำอื่นๆ มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้


  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  งาม

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไล  (  Wilai ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  ,Vilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  ,Vilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วรรณ  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  .  ความสรรเสริญ  ,  แสง  ,  ชนิด  ,

เพศ  ,  ชนิด  ,  รูปร่าง

วรรณา  (  Wanna  ,  Vanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความสรรเสริญ  , แสง  ,  เพศ  ,  ชนิด  ,

รูปร่าง

พรรณี   (  Pannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

วิจิตรา  (  Wijittra  , Vijittra   )  แปลว่า  งดงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งดงาม

วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )  แปลว่า  งาม

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม

วิลาวัณย์  (  Wilawan  ,  Vilawan  )  แปลว่า  งาม  ,  งามยิ่ง

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งาม  ,  งามยิ่ง

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  ,  Visuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

วนิดา  (  Wanida  ,  Vanida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง

วจี  (  Wajee,  Vajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิชชา  (  Witcha  ,  Vitcha  )  แปลว่า  ความตรัสรู้

พิชชา  (  Pitcha  )  แปลว่า  ความตรัสรู้

วนา  (  Wana  ,  Vana  )  แปลว่า  ป่า

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัฒนา  (  Wattana  ,  Vattana  )  แปลว่า  ความเจริญ

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ

วิจิตร  (  Wijit  , Vijit  )  แปลว่า  งดงาม

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งดงาม

วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )  แปลว่า  ชนะ

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ชนะ

วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )  แปลว่า  ความรู้

วิทยา  (  Wittaya  ,  Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )  แปลว่า  ความเจริญ

พุฒิ  (  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ

วิสุทธิ์  (  Wisut ,  Visut   )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด

วิสิฐ  (  Wisit  ,  Visit  )  แปลว่า  ประเสริฐ

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิษณุ  (  Wissanu  ,  Vissanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์

พิษณุ  (  Pissanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์

วิริยะ  (  Wiriya ,  Viriya   )   แปลว่า  ความเพียร

พิริยะ  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

วัลลภ  (  Wanlop  ,  Wallop  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด

พัลลภ  (  Panlop  ,  Pallop  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ