ชื่อที่มีคำว่า พิศ

    ชื่อที่มีคำว่า  พิศ  หรือ  พิชญ์  หรือ  พิทย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งาม   ,  งามน่ามอง

พิศกานดา  (  Piskanda  )  แปลว่า  มองผู้เป็นที่รัก

ชไมพิศ  (  Chamaipis  )  แปลว่า  มองทั้งคู่

พิศชาดา  (  Pischada  )  แปลว่า  แลดูผู้ซึ่งเกิดแล้ว

พิศชามา  (  Pischama  )  แปลว่า  แลดูลูกสาว

สุพิศ  (  Supis  )  แปลว่า  แลดูงาม  ,  งาม

ภรณ์พิศ   (  Pornpis  )  แปลว่า    แลดูเครื่องประดับ

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งามยิ่ง

เพลินพิศ  (  Plernpis  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ภรณ์พิชญ์  (  Pornpich  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ชไมพิชญ์  (  Chamaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่

ชไมพิชญา  (  Chamaipitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งคู่

สุพิทยา  (  Supittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี

พิทยารัตน์  (  Pittayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรู้

สิริพิทยา  (  Siripittaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความรู้

ชไมพิทย์  (  Chamaipit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ทั้งคู่  

ชไมพิทยา  (  Chamaipittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ทั้งคู่

ภรณ์พิทย์  (  Pornpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

ณพิชญา  ( Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิชญ์พงศ์  (  Pichpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

พิชญ์พงษ์  (  Pichpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

พีรพิชญ์  (  Peerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีระพิชญ์  (  Peerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีรพิชญฺ์  (  Weerapich  ,  Veerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีระพิชญ์  (  Weerapich  ,  Veerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วราพิชญ์  (  Warapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ชัยพิชญา  (  Chaipitchaya  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

สุรพิชญ์  (  Surapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้

พิทยาพงศ์  (  Pittayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยาพงษ์  (  Pittayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

วราพิทย์  (  Warapit  ,  Varapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่ประเสริฐ

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์