ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ ดวงตะวัน

    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับดวงตะวัน  หรือ  ดวงอาทิตย์  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รพีภา  (  Rapeepa  )  แปลว่า  แสงอาทิตย์

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

รพีทิพย์  (  Rapeetip  ,  Rapeethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

ทิพย์รพี  (  Tiprapee  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

ทิพย์รวี  (  Thiprawee  ,  Tipravee  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

รวีทิพย์  (  Raweetip  ,  Raveetip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รังสิมาภรณ์  (  Rangsimaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงตะวัน

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รำไพทิพย์  (  Rampaitip  ,  Rampaithip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

ดุจรำไพ  (  Dujrampai  )  แปลว่า  ดั่งดวงตะวัน

ดวงสุรีย์  (  Duongsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ตะวันฉาย  (  Tawanchie  )  แปลว่า  แสงอาทิตย์

ภาณุมาศ  (  Panumas  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วัลยา  (  Sureewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน

ทิพย์สุรีย์  (  Tipsuree  ,  Thipsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อโณทัย   (  Anotai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  รุ่งเช้า

อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  แก้วแสงเงินแสงทอง

อุษารัตน์  (  Usarat  )  แปลว่า  แก้วแสงเงินแสงทอง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รพิ  (  Rapi  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ระพิ  (  Rapi  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ระพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

ระพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ภาณุ  (  Panu  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

อุทัยพงศ์  (  Utaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายอาทิตย์แรกขึ้น

อุทัยพงษ์  (  Utaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายอาทิตย์แรกขึ้น

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อรุณพงศ์  (  Arunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อรุณพงษ์  (  Arunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

พงศ์อรุณ  (   Pongarun  )  แปลว่า  เชื้อสายเวลาใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น

พงษ์อรุณ  (  Pongarun  )  แปลว่า  เชื้อสายเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์