ชื่อที่มีคำว่า เจต

    ชื่อที่มีคำว่า  เจต  หรือ  เจตน์  หรือ  เจษฎ์   มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  ใจ  ,  สิ่งที่คิด

เจตนา  (  Jettana  )  แปลว่า  ความตั้งใจ

เจตพงศ์  (  Jetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ

เจตพงษ์  (  Jetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ

เจตวงศ์  (  Jetwong ,  Jetvong   )  แปลว่า  เชื้อสายใจ

เจตวงษ์  (  Jetwong ,  Jetvong   )  แปลว่า  เชื้อสายใจ

เจตภพ  (  Jettapop  )  แปลว่า  โลกแห่งใจ

สมเจต  (  Somjet  )  แปลว่า  สมใจ

สิทธิเจต  (  Sittijet  )  แปลว่า  ความสำเร็จแห่งใจ

สิรเจต  (  Sirajet  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งใจ

ถิรเจต  (  Thirajet  )  แปลว่า  ใจมั่นคง

ถิรเจตน์  (  Thirajet  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจมั่นคง

สิรเจตน์  (  Sirajet  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งความตั้งใจ

สิทธิเจตน์  (  Sittijet  )  แปลว่า  สมความตั้งใจ

สมเจตน์  (  Somjet  )  แปลว่า  สมความตั้งใจ

พอเจตน์  (  Porjet  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความตั้งใจ

สุรเจตน์  (  Surajet  )  แปลว่า  ความตั้งใจแห่งผู้กล้า

วีรเจตน์  (  Weerajet  ,  Veerajet  )  แปลว่า  ความตั้งใจแห่งผู้กล้า

วีระเจตน์  (  Weerajet  ,  Veerajet  )  แปลว่า  ความตั้งใจแห่งผู้กล้า

พีรเจตน์  (  Peerajet  )  แปลว่า  ความตั้งใจแห่งผู้กล้า

พีระเจตน์  (  Peerajet  )  แปลว่า  ความตั้งใจแห่งผู้กล้า

เจษฎ์  (  Jes  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎากานต์  (  Jessadakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่อันเป็นที่รัก

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่นำความสุขมาให้

ณัฐเจษฎ์  (  Nattajes  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่

ณัฏฐเจษฎ์  (  Nattajes  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่

ถิรเจษฎ์  (  Thirajes  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่แข็งแรง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "