ชื่อที่มีคำว่า สินี

    ชื่อที่มีคำว่า  สินี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จีรสินี  (  Jeerasinee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงามยิ่ง

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง

จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม

ณัฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง่

ประกายสินี  (  Prakiesinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดอกไม้

ผกายสินี  (  Phakiesinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิมพ์สินี  (  Pimsinee  )  แปลว่า  รูปนางงาม

พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง

อำไพสินี  ( Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง