ชื่อที่แปลว่า ป่า

     ชื่อที่แปลว่า  ป่า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า

พนารัตน์  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าแห่งเพชรพลอย

ดุจพนา  (  Dujpana  )  แปลว่า  เหมือนป่า

ปานพนา  (  Panpana  )  แปลว่า  เหมือนป่า

วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า

ดุจวนาลี  (  Dujwanalee  )  แปลว่า  เหมือนป่า

ปานวนาลี  (  Panwanalee  )  แปลว่า  เหมือนป่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า

พนากุล  (  Panakul  ,Panakun  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก

พนาพงศ์  (  Panapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนาพงษ์  (  Panapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงศ์พนา  (  Pongpana  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงษ์พนา  (  Pongpana  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงศ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงษ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนัสพงศ์  (  Panaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนัสพงษ์  (  Panaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนาพัชร์    (  Panapach  )  แปลว่า  ป่าแห่งเพชรพลอย

พนาพัฒน์  (  Panapat  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ

พนาภัทร์  (  Panapat  )  แปลว่า  ป่าเจริญ

พนาวัฒน์  (  Panawat  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ

ศิริพนัส  (  Siripanas  )  แปลว่า    ป่าแห่งโชคลาภ

ศิริพนา  (  Siripana  )  แปลว่า  ป่าแห่งโชคลาภ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ