ตั้งชื่อลูกสาวจากชื่อพ่อ

    อยากตั้งชื่อให้ลูกสาวจากชื่อของพ่อ  อาทิเช่น  พ่อชื่อ

กมล  ตั้งชื่อลูกเป็น  กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม

กานต์  ตั้งชื่อลูกเป็น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ

จันทน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จันทร์  ตั้งชื่อลูกเป็น  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จิตร  ตั้งชื่อลูกเป็น  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม

ชลิต  ตั้งชื่อลูกเป็น  ชลิตา  (  Chalita  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ดุลย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ดุลยา  (  Dunlaya  )  แปลว่า  เสม  ,  เท่ากัน

ดรุณ  ตั้งชื่อลูกเป็น  ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาวรุ่น

ทัศน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

ทิพ  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน

ทิว  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน

นันท์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นันทา  (  Nanta  )  แปลว่า  ความยินดี

นัยน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นัยนา  (  Naiyana  )  แปลว่า  ดวงตา

นิตย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นิตยา  (  Nittaya  )  ยั่งยืน  ,  เสมอ

ประภัสร์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

พจน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  พจนี  (  Potjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พน  ตั้งชื่อลูกเป็น  พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

พฤกษ์  ตั้งชื่อลูกเป็น  พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้

พิจิตร  ตั้งชื่อลูกเป็น  พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

พิทย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

เพชร  ตั้งชื่อลูกเป็น  เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  หินแข็งมีสีใสน้ำแวววาว

ภัสร์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ภัทร์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  ดี  ,  เจริญ

มานิต  ตั้งชื่อลูกเป็น    มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

เมธา  ตั้งชื่อลูกเป็น  เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ลักษณ์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วัจน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

วัชระ  ตั้งชื่อลูกเป็น  วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร

วิจิตร  ตั้งชื่อลูกเป็น  วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม

ศศิน  ตั้งชื่อลูกเป็น  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

สโรช  ตั้งชื่อลูกเป็น  สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

อมร  ตั้งชื่อลูกเป็น  อมรา  (  Ammara  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

อาทิตย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ