ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา

    ชื่อที่มีคำว่า  ดนุชา  หรือ  ดนยา  หรือ  ธิดา  หรือ  ชามา

มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชากุล  (  Danuchakul  ,  Danuchakun  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็น

เชื้อสาย

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  ,  Danuchathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็น

ของเทวดา

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุชาวดี  (  Danuchawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชาวลี  (  Danuchawalee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ดนุชานาถ  (  Danuchanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

ดั่งดนุชา  (  Dangdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  ดั่งลูกหญิง

สิริดนุชา  (  Siridanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  ,  Danayathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง

สิริดนยา  (  Siridanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

ธิดารัตน์  (  Tidarat  ,  Thidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

สิรชามา  (  Sirachama  )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด

สิริชามา  (  Sirichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ