ชื่อที่มีคำว่า ปริ

    ชื่อที่มีคำว่า  ปริ  หรือ  ปรี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญืง  อาทิเช่น

ปริ  (  Pri  )  แปลว่า  แย้ม  ,  แตก  ,  ผลิ

ปริญา  (  Priya  )  แปลว่า  ผู้แย้ม  ,  ผู้ผลิ

ปริญาภรณ์  (  Priyaporn  )  แปลว่า  ผู้ผลิออกมาเป็นเครื่องประดับ

ปริญาภัทร์  (  Priyapat  )  แปลว่า  ผู้ผลิออกมาที่น่ารัก

ปริยา  (  Priya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปริยาภรณ์  (  Priyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปริยาภัทร์  (  Priyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปริ  (  Pari  )  แปลว่า  รอบ  ,  กำหนด

ปริเยศ  (  Pariyes  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดวุฒิการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ,  ความรอบรู้

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  เฉลียวฉลาด  ,  รอบรู้

ปรีชาพงศ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เฉลียวฉลาด

ปรีชาพงษ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เฉลียวฉลาด

ปรีชากานต์  (  Preechakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเฉลียวฉลาด

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ปลื้มใจ

ปริติ  (  Priti  )  แปลว่า  ปิติ  ,  การอิ่มใจ  ,  แลื้มใจ

ปรีติ  (  Preeti  )  แปลว่า  ปิติ  ,  การปลื้มใจ  ,  การอิ่มใจ

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  ความอิ่มใจ  ,  ความปลื้มใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "