ชื่อที่มีคำว่า สุธี

    ชื่อที่มีคำว่า  สุธี  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  คนมีปัญญา

สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีกานต์  ( Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

สุธีภพ  (  Suteepong  )  แปลว่า  โลกนักปราชญ์

สุธีพัฒน์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีภัทร์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

สุธีวัฒน์  (  Suteewat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีวัจน์  (  Suteewat  ,  Suteewaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

สุธีพจน์  (  Suteepot  ,  Suteepoj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

สุธีรัฐ   (  Suteerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งแคว้น

สุธีรัตน์  (  Suteerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

สุธียุทธ์  (  Suteeyut  )  แปลว่า  การต่อสู้ของนักปราชญ์

สุธีศิลป์  (  Suteesin  ,  Suteesil  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งการฝีมือ

สุธีกร  (  Suteekorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

สุธีกรณ์  (  Suteekorn  )  แปลว่า  คนมีปัญญาฉลาด

สุธีเดช  (  Suteedech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

  1. ตอบ คุณ ณัฐภัสสร นามพิมล
    จันทร์ปลื้มขจร Janpluemkhajorn

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า