ชื่อที่มีคำว่า สุธี

    ชื่อที่มีคำว่า  สุธี  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  คนมีปัญญา

สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุธีกานต์  ( Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

สุธีภพ  (  Suteepong  )  แปลว่า  โลกนักปราชญ์

สุธีพัฒน์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีภัทร์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

สุธีวัฒน์  (  Suteewat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีวัจน์  (  Suteewat  ,  Suteewaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

สุธีพจน์  (  Suteepot  ,  Suteepoj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

สุธีรัฐ   (  Suteerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งแคว้น

สุธีรัตน์  (  Suteerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

สุธียุทธ์  (  Suteeyut  )  แปลว่า  การต่อสู้ของนักปราชญ์

สุธีศิลป์  (  Suteesin  ,  Suteesil  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งการฝีมือ

สุธีกร  (  Suteekorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

สุธีกรณ์  (  Suteekorn  )  แปลว่า  คนมีปัญญาฉลาด

สุธีเดช  (  Suteedech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

  1. ตอบ คุณ ณัฐภัสสร นามพิมล
    จันทร์ปลื้มขจร Janpluemkhajorn

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์