เพรียว

    ชื่อที่มีคำว่า  เพรียว  หรือ มีคำที่มีความหมาย  คล้าย  หรือ เหมือน

คำว่า  เพรียว    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพรียว  (  Priao  )  แปลว่า  เรียว  ,  เปรียว  ,  ฉลวย

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  เรียวยาว  ,  สลวย

สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม

เพรียวพรรณ  (  Priaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

เพรียวแพร  (  Priaoprae  )  แปลว่า  ผ้าแพรงาม

เพรียวลดา  (  Priaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

เพรียวทิพย์  (  Priaotip ,  Priaothip    )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

เพรียวทิพา  (  Priaotipa  )  แปลว่า  วันงาม

เพรียวทิวา  (  Priaotiwa  )  แปลว่า  วันงาม

เพรียวสุดา  (  Priaosuda  )  แปลว่า  นางงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพรียวพงศ์  (  Priaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวพงษ์  (  Priaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวพันธุ์  (  Priaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวกุล  (  Priaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวพันธ์  (  Priaopan  )  แปลว่า  ตรึงด้วยความงาม

เพรียวพร  (  Priaoporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

เพรียวพัทธ์  (  Priaopat  )  แปลว่า  ผูกว่องไว  ,

เพรียวพัฒน์  (  Priaopat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

เพรียวภัทร์  (  Priaopat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

เพรียวพัชร์  (  Priaopach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ