ชื่อที่มีคำว่า พัฒน์

  ชื่อที่มีคำว่า  พัฒน์  หรือ  พัชร์  หรือ  ภัทร์   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พัชรา   (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว

พัชรากุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

สิริพัชรา  (  Siripatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก

ภัทรารัตน์  (  Pattrarat  )  แปลว่า  แก้วงาม

ภัทรากุล  (  Pattrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ

กานต์พัฒน์  (  Kanpat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

พัฒนกุล  (  Pattanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนพงษ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนเดช  (  Pattanadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

พัฒนชัย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ

พัฒนไชย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ เจริญกว่า

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีระพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผุ็มีความเจริญ

ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฏฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธนพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เจริญ

ธนาพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เจริญ

พัชร์  (  Pat  )  แปลว่า  เพชร

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พีรพัชร์  (  Peerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

พีระพัชร์  (  Peerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

วีรพัชร์  (  Weerapach  ,  Veerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

วีระพัชร์    (  Weerapach  ,  Veerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

จิรพัชร์  (  Jirapat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

ธีรพัชร์  (  Teerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ธีระพัชร์  (  Teerapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัชร์  (   Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ธนพัชร์  (  Tanapach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์

ธนาพัชร์  (  Tanapach  )  แปลว่า   ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ณัฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก

ณัฏฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก

ภัทรเดช  (  Pattaradech  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีชื่อเสียง

ภัทรวัฒน์  (  Pattarawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

ภัทรพัฒน์  (  Pattarapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ภัทรพงษ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า   เชื้อสายงาม

ธนภัทร์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เจริญ

ธนาภัทร์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เจริญ

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีระภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ