ชื่อที่มี ป อ่านว่า ปะ

    ชื่อที่มีตัว  ป  ที่อ่านว่า  ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน

ปฏิมากร  (  Patimakorn  )  แปลว่า  รูปแทน

ปทุม  (  Patum  )   แปลว่า  บัว

ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัว

ปทุมวลี  (  Patumwalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวผู้เป็นที่รัก

ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง

ปทุมพัชร์  (  Patumpach  )  แปลว่า  บัวเพชร

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ปภัสสร  (  Papassorn  )  แปลว่า   แสงพราวๆ

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ปณิตา  (  Panita  )  แปลว่า  ดียิ่ง

ปณิตาภรณ์  (  Panitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดียิ่ง

ปณิตาพร  (  Panitaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขดียิ่งมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า    หนังสือ  ,  ตำรา

ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้

ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา

ปฏิญาณ  (  Patiyan  )  แปลว่า  การให้คำมั่นโดยสุจริตใจ

ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ดูแลต้อนรับ

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  เบื้องต้น  ,  ที่แรก

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก

ปฐมกุล  (  Patomkul  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก

ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ว่องไวในการโต้ตอบ

ปฏิยุทธ์  (  Patiyut  )  แปลว่า  ต่อสู้

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดวุฒิการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ,  ความรอบรู้

ปณิธิ  (  Paniti  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ