ชื่อที่มีคำว่า นาฏ

    ชื่อที่มีคำว่า  นาฏ  หรือ  นาถ  หรือ นาตย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้

 อาทิเช่น

นาฎ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นาฏกา  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นาฏยา  (  Nataya  )  แปลว่า  การแสดงละคร

นาตยา  (  Nattaya  )  แปลว่า  การแสดงละคร

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

นาตย์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานาง  ,  เชื้อสายนาง

นาฏย์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

นาถลดา  (  Nathlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนเป็นผู้หญิง

ดนุนาฏย์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนแสดงละคร  ,  ตนเป็นผู้หญิง

ดนุนาตย์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนเป็นผู้หญิง

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นที่พึ่ง

ณัฐนาฏ  (  Nattanat   )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฐนาถ  (  Nattanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

จารุนาฏ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม

จารุนาฏย์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม

จารุนาตย์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม

จารุนาถ  (  Jurunath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งน่ารัก

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ทิพานาฏ  (  Tipanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิวานาฏ  (  Tiwanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิชานาฏ  (  Tichanat  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง

พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

พิชญานาถ  (  Pitchayanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ลดานาฏย์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายการแสดงละคร

ลดานาตย์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายการแสดงละคร

ลดานาถ  (  Ladanath  ,  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง

สินีนาฏ  (  Sineenat  )  แปลว่า  นางงาม

สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

ผกานาฏ  ( Phakanat   )  แปลว่า  นางงามดอกไม้

นุชนาฏ  (  Nutchanat  )  แปลว่า  นางน้อง

นันทนาฏ  (  Nantanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี

นงนาฏ  (  Nongnat  )  แปลว่า  นางงาม

นงนาถ  (  Nongnath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

สุธานาฏ  (  Sutanat  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  ,  เทวดา

ศศินาฏ  (  Sasinat  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศศินาถ  (  Sasinath  )  แปลว่า  พระจันทร์ผู้เป็นที่พึ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "