ชื่อที่หมายถึง คน

    ชื่อที่มีความหมายว่า  คน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  ,  วัยรุ่น  ,  ผู้หญิง

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ขนิษฐา  (  khanitta  )  แปลว่า  น้อง

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

มาณวิกา  (  Manwika  )  แปลว่า  หญิงสาว

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เจริญที่สุด  ,  พี่

เจษฎ์  (  Jes  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เจริญที่สุด

เชษฐา  (  Chesta  )  แปลว่า  พี่

เชษฐ์  (  Ches  )  แปลว่า  พี่

ขนินทร์  (  Chanin  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่หรือน้องเขย

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

ธีร์  (  Tee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คน

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ