ชื่อที่มีคำว่า ละออง

    ชื่อที่มีคำว่า  ละออง หรือ ลออ  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ผง  ,  ผงที่ละเอียด  ,  ฝุ่น  , ใย

ละอองเกสร  (  Laorngkesorn  )  แปลว่า  ผงของดอกไม้ที่ใช้ในการ

ผสมพันธุ์

ละอองกาญจน์  (  Laorngkan  )  แปลว่า  ใยทอง  ,  ผงทอง

ละอองกานต์  (  Laorngkan  )  แปลว่า  ผงอันเป็นที่รัก

ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ผงของดาว

ละอองฝน  (  Laorngfon  )   แปลว่า  ผงของน้ำฝน

ละอองน้ำ  (  Laorngnam ,  Laorngnarm   )  แปลว่า  ผงของน้ำ

ละอองทอง  (  Laorngtong  )  แปลว่า  ผงทอง

ละอองรัตน์  (  Laorngrat  )  แปลว่า  ผงแก้ว

ละอองมาศ  (  Laorngmas  )  แปลว่า  ผงทอง

ละอองทิพย์  (  Laorngthip  ,  Laorngtip  )  แปลว่า  ใยเป็นของเทวดา  ,  ผงทิพย์

ละอองมณี  (  Laorngmanee  )  แปลว่า  ใยแก้ว  ,  ผงแก้ว

ดุจละออง  (  Dujlaorng  )  แปลว่า  ดั่งใย  ,  ดั่งผง

หยาดละออง  (  Yardlaorng  ,  Yadlaorng  )  แปลว่า  ผงน้ำค้างที่หยดลงมา

นวลละออง  (  Nuonlaorng  ,  Nuollaorng  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย

นาฏละออง  (  Natlaor  )  แปลว่า  ผงนาง

ลออ  (  Laor  ,  Laror  )  แปลว่า  งาม

ลออองค์  (  Laorong  )  แปลว่า  รูปกายงาม

นงลลออ  ( Nuonlaor  ,  Nuollaor  )  แปลว่า  งามดี  ,  ผุดผ่องดี

ลออนาฏ  (  Laornat  )  แปลว่า  นางงาม

นาฏลออ  (  Natlaor  )  แปลว่า  นางงาม

ลออเนตร  (  Laornet  )  แปลว่า  ดวงตางาม

ลออมณี  (  Laormanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

ลออฉวี   (  Laorchawee  ,  Laorchavee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายงาม

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ลออพัณณ์  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ลออวัณณ์  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ลออวัลย์  (  Laorwan  ,  Laorwal  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ลออพันธุ์  (  Laorpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ลออกุล  (  Laorkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ดุจลออ  (  Dujlaor  )  แปลว่า  ดั่งงาม  ,  เหมือนงาม  ,

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง