ชื่่อที่เกี่ยวกับ ผกา

    ชื่อที่เกี่ยวกับ   ดอกไม้  หรือ  มาลี  หรือ  ผกา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,Kamolhtip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

กมลกาญจน์  (  Kamolkan  )  แปลว่า  บัวทอง

กาญจน์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  บัวทอง

กานต์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  บัวอันเป็นที่รัก

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  บัว

เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนของดอกไม้สำหรับผสมพันธุ์

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้

ทิพย์เกสร  (  Thipkesorn  ,  Tipkesorn  )  แปลว่า  เกสรเป็นของเทวดา

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้

ทิพย์เรณู  (  Thiprenoo,  Tiprenoo  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้เป็นของเทวดา

สิรกมล  (  Sirakamol  )  แปลว่า  ยอดแห่งบัว

สิริกมล  (  Sirikamol  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ดอกชงโค

ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  ดอกชวนชม

ทานตะวัน  (  Tantawan  )  แปลว่า  ดอกทานตะวัน

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  บัว

นลินทิพย์  (  Nalintip  ,Nalinthip  )  แปลว่า  บัว

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  หมู่ดอกบัว

นลินีทิพย์  (  Nalineetip  ,  Nalineethip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว

บุณฑริก  (  Buntarik  )  แปลว่า  บัวขาบ

บุษยา  (  Bussaya  ,  Butsaya  )  แปลว่า  บัว

ปทุม  (  Patoom  )  แปลว่า  บัว

ปทุมทิพย์  (  Patoomtip  ,  Patoomthip  )  แปลว่า   บัวเป็นของเทวดา

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง

กุหลาบ  (  Kulap  )  แปลว่า  ดอกกุหลาบ

เบญจมาศ  (  Benjamas  )  แปลว่า  ดอกเบญจมาศ

พวงชมพู   (  Puongchompoo  )  แปลว่า  ดอกพวงชมพู

พวงทอง  (  Puongtong  )  แปลว่า  ดอกพวงทอง

มะลิ  (  Mali  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มะลิวัลย์  (  Maliwal  )  แปลว่า  ดอกมะลิวัลย์

มัลลิกา  (  Mallika  ,  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  ดอกไม้

สุมนา  (  Sumana  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ดอกรสุคนธ์เป็นช่อมีเกสรสีขาว

ราตรี  (  Ratree  )  แปลว่า  ดอกราตรี

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ดอกอัญชัน

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )    แปลว่า  รูปดอกไม้

ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกผกากรอง

ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

ดุจผกา  (  Dujphaka  )  แปลว่า  ดั่งดอกไม้

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นดอกคัดเค้า

วิรงรอง  (  Wirongrong  )  แปลว่า  ดอกพลับพลึง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  บัว

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้

โกสน  (  Koson  )  แปลว่า  ต้นโกสน

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า   บัว

สน  (  Son  )  แปลว่า  ต้นสน

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ต้นดอกขจร

พยอม  (  Payom  )  แปลว่า  ต้นดอกพยอม

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ต้นดอกประยงค์

ประดู่  (  Pradoo  )  แปลว่า  ต้นดอกประดู่

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ต้นดอกบัว

แค  (  Kae  )   แปลว่า  ดอกแค  ,  ต้นดอกแค

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ