ชื่อที่มีคำว่า วัลลี

    ชื่อที่มีคำว่า  วัลลี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วัลลี  (  Wallee  ,  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เถาวัลย์

สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

ณัฐวัลลี  (  Nattawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์

ดุจวัลลี  (  Dujwanlee  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา

พิไลวัลลี  (  Pilaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พิมลวัลลี  (  Pimonwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พัชราวัลลี  (  Patcharawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

นันทวัลลี  (  Nantawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความยินดี

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วัลลีทิพย์  (   Wanleetip  ,  Wanleethip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ศศิวัลลี  (  Sasiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สะอาด

สุจิวัลลี  (  Sujiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ผ่องใส

สุชาวัลลี  (  Suchawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีตระกูล

สุดาวัลลี  (  Sudawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

อัญวัลลี  (  Anyawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาที่แตกต่างออกไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ