ชื่อที่มีคำว่า วัลลี

    ชื่อที่มีคำว่า  วัลลี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วัลลี  (  Wallee  ,  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เถาวัลย์

สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

ณัฐวัลลี  (  Nattawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์

ดุจวัลลี  (  Dujwanlee  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา

พิไลวัลลี  (  Pilaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พิมลวัลลี  (  Pimonwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พัชราวัลลี  (  Patcharawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

นันทวัลลี  (  Nantawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความยินดี

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วัลลีทิพย์  (   Wanleetip  ,  Wanleethip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ศศิวัลลี  (  Sasiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สะอาด

สุจิวัลลี  (  Sujiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ผ่องใส

สุชาวัลลี  (  Suchawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีตระกูล

สุดาวัลลี  (  Sudawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

อัญวัลลี  (  Anyawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาที่แตกต่างออกไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ