อุษณีย์

    ชื่อที่ หมายถึง  เครื่องประดับ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ

กำไลทอง  (  Kamlaitong  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ

กำไลเพชร  (  Kamlaipech  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชร

กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชร

กำไลรัตน์  (  Kamlairat  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชรพลอย

กุณฑล  (  Kuntol  ,  Kunton  )  แปลว่า  ต่างหู

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏทอง

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  มงกุฏทอง

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  มงกุฏเพชรพลอย

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏรูปพระจันทร์

จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  มงกุฏเพชรพลอย

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดงใช้ทำเครื่องประดับ

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวใช้ทำเครื่องประดับ

บุษราคัม  (  Bussarakam  ,  Butsarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองใช้ทำเครื่องประดับ

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย

วลัย  (  Walai  ,  Valai  )  แปลว่า  กำไล

วลัยกาญจน์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลทองคำ

วลัยพัชร์  (  Walaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร

วลัยรัตน์  (  Walairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร

วลัยมณี  (  Walaimanee  )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย

รัตนาวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร

พัชราวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ

สร้อยทอง  (  Sroytong  )  แปลว่า  สร้อยคอทองคำ  ,  สร้อยขัอมือทองคำ

สร้อยเพชร  (  Sroypech   )   แปลว่า  สร้อยคอเพชร  ,  สร้อยข้อมือเพชร

อุษณีย์  (  Ussanee  ,  Udsanee  )  แปลว่า  มงกุฏ  ,  กรอบหน้า

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  ของมีค่าอื่นๆ

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆนำมาเจียระไนใช้ทำเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม

พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชร

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาวใช้ทำเครื่องประดับ

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

เพทาย  (  Petie   )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

นิล  (  Nil  ,  Nin  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

แหวน  (  Waen  ,  Vaen  )  แปลว่า  เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้ว

ธำมรงค์  (  Tammarong  )  แปลว่า  แหวน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ