ชื่อที่มีคำแปลว่า พ่อ แม่

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  พ่อ  แม่  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนั้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

ชนิกาทิพ  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  วันแม่

ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ณชนิกา  (  Nachanika  )  แปลว่า  ที่แม่

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

ทิพชนิกา  (  Tipchanika  ,  Thipchanika  )  แปลว่า  วันแม่

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้พ่อ  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ

ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ณชนิดา  (  Nachanida  )  แปลว่า  ที่พ่อ

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  คล้ายพ่อ  ,  เหมือนพ่อ

ชนิดาทิพ  (  Chanidatip  ,  Chanidathip  )  แปลว่า  วันพ่อ

ทิพชนิดา  (  Tipchanida  ,  Thipchanida  )  แปลว่า  วันพ่อ

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาพงศ์  (  Chanidapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนิดาพงษ์  (  Chanidapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "