ชื่อที่มีคำว่า แก้ว

    ชื่อที่มีคำว่า  แก้ว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

แก้วกันยา  (  Kaeokanya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

แก้วกัญญา  (   Kaeokanya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

แก้วกัลยา  (  Kaeokanlaya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

แก้วกานดา  (  Kaeokanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่ประเสริฐ

แก้วพิมพา  (  Kaeopimpa  )  แปลว่า  รูปเพชรพลอย

แก้วเกยูร  (  Kaeokeyoon  )  แปลว่า  กำไลเพชร  ,  สายสร้อยเพชร

แก้วมณี  (  Kaeomanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

แก้วลดา  (  Kaeolada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

แก้วลักขณา  (  Kaeolakkhana  )  แปลว่า  เพชรงาม

แก้วกมล  (  Kaeokamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว

กิ่งแก้ว  (  Kingkaeo ,  Gingkaeo   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

ดุจแก้ว  (  Dujkaeo  )  แปลว่า  ดั่งเพชรพลอย

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )  แปลว่า  ลูกแก้ว  (ลูกกลมๆ )

ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกแก้ว

ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกมา

ช่อแก้ว  (  Chorkaeo  )  แปลว่า  ช่อดอกแก้ว

พวงแก้ว  (  Puongkaeo  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  หินแข็งโปร่งใส  ,  ชื่อต้นไม้  ,  เพชรพลอย ,

ของประเสริฐ  ,  กระจก  ,  กล้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์