ชื่อที่มีคำว่า พร

    ชื่อที่มีคำว่า  พร  หรือ  ภรณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร  (  Porn  )  แปลว่า  เครื่องนำสุขมาให้  ,  ของดี  ,  ผลดี  ,

คำกล่าวให้ความสุขความเจริญบังเกิดแก่ผู้อื่น  ,  ของที่เลือกเอา

พรทิพย์  (  Porntip  ,  Pornthip  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้เป็นของ

เทวดา

พรนภา  (  Pornnapa  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

พรสุดา  (  Pornsuda  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้

พรผกา  (  Pornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

พรเพ็ญ  (  Pornpen  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยสิ่งนำสุขมาให้

พรพิทย์  (  Pornpit  )  แปลว่า  ความรู้นำสุขมาให้

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้ที่เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม

พรพรหม  (  Pornprom  )  แปลว่า  ผู้สร้างนำสุขมาให้

พรพิไล  (  Pornpilai  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

พรพิศ  (  Pornpis  )  แปลว่า  มองดูผู้นำสุขมาให้

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้

กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

ภัทราพร  (  Pattraporn  )  แปลว่า  ผู้น่ารักนำสุขมาให้

เพ็ญพร  (  Penporn  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยสิ่งนำสุขมาให้

พรหมพร  ( Promporn  )  แปลว่า  ผู้สร้างนำสุขมาให้

พิไลพร  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

พิมพ์พร  (  Pimporn  )  แปลว่า  แบบของที่เลือกเอา

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้

ภัสสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ

ภรณ์ทิพย์  (  Porntip  ,  Pornthip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา

ภรณ์ธิดา  (  Porntida  )  แปลว่า  เครื๋องประดับลูกสาว

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครื่องประดับ

วัลลีภรณ์  (  Wanleeporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเครื่องประดับ  ,  เชื้อสายผู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พีรพร  (  Peeraporn  )  แปลว่า  ผู้กล้านำสุขมาให้

พีระพร  (  Peeraporn  )  แปลว่า  ผู้กล้านำสุขมาให้

พรพันธุ์  (  Pornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้

พรพงศ์  (  Pornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้

พรพงษ์  (  Pornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้

พุฒิพร  (  Puttiporn  )  แปลว่า  ความเจริญนำสุขมาให้

พรพิสุทธิ์  (  Pornpisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดนำสุขมาให้

พรพิศุทธิ์  (  Pornpisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดนำสุขมาให้

พิสุทธิพร  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  ผู้หมดจดนำสุขมาให้

พิศุทธิพร  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  ผู้หมดจดนำสุขมาให้

พรพิรุณ  (  Pornpirun  )  แปลว่า  ฝนนำสุขมาให้

พรชิต  (  Pornchit  )  แปลว่า  ผู้ชนะแล้วนำสุขมาให้

พรชัย  (  Pornchai  )  แปลว่า  การชนะนำสุขมาให้

พรภัค  (  Pornpak  )  แปลว่า  โชคลาภนำสุขมาให้

วีรพร  (  Weeraporn  ,Veeraporn  )  แปลว่า  ผู้กล้านำสุขมาให้

วีระพร  (  Weeraporn  ,  Veeraporn  )  แปลว่า  ผู้กล้านำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ