ชื่อที่มีคำว่า วิทย์

    ชื่อที่มีคำว่า  วิทย์  หรือ  วิชญ์    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิชญารัตน์  (  Witchayarat  ,  Vitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรู้

วิชญาภรณ์  (  Witchayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

สิริวิชญา  (  Siriwitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความรู้

วิชญาลักษณ์  (  Witchayalak  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่มีคุณภาพ

ชไมวิชญา  (  Chamaiwitchaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ทั้งคู่

เพ็ญวิชญา  (  Penwitchaya  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรู้

วิชญาพรรณ  (  Witchayapan  )  แปลว่า  ผู้มีฃื่อเสียงด้วยความรู้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )  แปลว่า  ความรู้

วิทยา  (  Wittaya  ,  Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้

กุลวิทย์  (  Kulwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

สุวิทย์  (  Suwit  ,  Suvit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี

พงศ์วิทยา  (  Pongwittaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พงษ์วิทยา  (  Pongwittaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

วงษ์วิทย์  (  Wongwit  ,  Vongvit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

วงศ์วิทย์  (  Wongwit  ,  Vongvit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

สุรวิทย์  (  Surawit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรู้

พัฒนวิทย์  (  Pattanawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

วัฒนวิทย์  (  Wattanawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

วิทยาพัฒน์  (  Wittayapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความรู้

วิทยาวัฒน์  (  Wittayawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความรู้

วิชญ์  (  Wich  ,  Vich  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วิชญา  (  Witchaya  ,  Vitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

กุลวิชญ์  (  Kulwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุวิชญ์  (  Suwit  ,  Suvich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีรวิชญ์  (  Weerawich  ,  Veeravich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีระวิชญ์  (  Weerawich  ,  Veeravich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรวิชญ์  (  Peerawich  ,  Peeravich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีระวิชญ์  (  Peerawich  ,  Peeravich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พัฒนวิชญ์  (  Pattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

วัฒนวิชญ์  (  Wattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ