ชื่อที่มีคำว่า พรรณ

    ชื่อที่มีคำว่า  พรรณ  หรือ  พัณณ์  หรือ  พัน  ,  พันธุ์  ,  พันธ์

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความ

สรรเสริญ  ,  สี  ,  ชนิด

พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

พรรณพิไล  (  Panpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พรรณฉวี  (  Panchawee  ,  Panchavee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  สีพรายๆ  ,  สีเลื่อมระยับ

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  ,  ผู้มีความงามแห่งใจ

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม

จุไรพรรณ  (  Juriepan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมแห่งความงาม

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ธิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม

ฐิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในความงาม

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิวาพรรณ  (  Tiwapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม

ดาราพรรณ (  Darapan  )  แปลว่า  ดาวแห่งความงาม

ศิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

สิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พัน  (  Pan  )  แปลว่า  วัดโดยรอบ

พันธุ์  (  Pan  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด  ,  ตรึง  , ห่วง

พันธกานต์  (  Pantakan  )  แปลว่า  ห่วงผู้เป็นที่รัก

พงศ์พันธุ์  (  Pongpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

พันธพงศ์  (  Pantapong  )  แปลว่า  ห่วงผู้เป็นเชื้อสาย

พันธพงษ์  (  Pantapong  )  แปลว่า  ห่วงผู้เป็นเชื้อสาย

ศิริพันธุ์  (  Siripan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริพันธุ์  (  Siripan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก