ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

    ชื่อที่มีคำว่า  วรรณ  หรือ  วัณณ์  หรือ  วัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

วรรณ  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  วัณณะ  ,  คำสรรเสริญ  ,

ความยกย่อง  ,  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด  ,  ผิว  ,  การพูดจา

วรรณา  (  Wanna  ,  Vanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  งามยิ่ง

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสง่า

วรรณกนก  (  Wankanok  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

กนกวรรณ(  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสง่า

ทิพวรรณ  (  Tippawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม,  เชื้อสายแห่งความงาม

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม

สุชาวรรณ  (  Suchawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้มีกำเนิดดี

สุธาวรรณ  (  Sutawan  , Suthawan  )  แปลว่า  น้ำทิพย์แห่งความงาม

ชนาวรรณ  (  Chanawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ธนาวรรณ  (  Tanawan  ,  Thanawan  )  แปลว่า  ทรัพย์แห่งความงาม

ชไมวรรณ  (  chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่

ชลีวรรณ  (  Chaleewan  )  แปลว่า  ไหว้แห่งความงาม

ชุลีวรรณ   (  Chuleewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งการไหว้

จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งไรผม

จุฑาวรรณ  (  Jutawan,  Juthawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

จุรีวรรณ  (  Jureewan  )  แปลว่า  มีดแห่งความงาม

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ทัศน์วรรณ  (  Tassawan  )  แปลว่า  มองความงาม

อัญญาวรรณ  (  Anyawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่แตกต่าง

ณัฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีได้รับความยกย่อง

ฐิติวรรณ  (  Titiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่

ธิติวรรณ  (  Titiwan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความงาม

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพชราวรรณ  (  Petcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

ชนิกาวรรณ  (  Chanikawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามแห่งแม่

ชนิดาวรรณ  (  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามแห่งแม่

อำไพวรรณ  (  Ampaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

อัชฌาวรรณ  (  Atchawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งกิริยาดี

วันทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

วันวิสา  (  Wanwisa  )  แปลว่า  วันวิสาขะบูชา

วันวิศา  (  Wanwisa  )  แปลว่า  วันวิสาขะบูชา

วันทนา  (  Wantana  )  แปลว่า  ไหว้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วันชัย  (  Wanchai  )  แปลว่า  วันแห่งการชนะ

วันไชย  (  Wanchai  )  แปลว่า  วันที่เจริญกว่า

วันปรีย์   (  Wanpree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ