นานาชื่อเล่น

    นานาชื่อเล่น  บางท่านอาจมองหาชื่อเล่น  เพื่อจะตั้งให้ลูก  หรือ

คนอื่นๆ  นานาชื่อเล่นนี้มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กรอง  (   Krong  )  แปลว่า  กำไล  ,  ทอ

กลอย  (  Kloy  )   แปลว่า  ไม้เถาชนิดหนึ่ง  ,  คล้อย

กวาง  (  Kwang  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งตัวผู้มีเขาสวย

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

เกด  (  Ked  )  แปลว่า  ลูกเกด

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ก้อย  (  Koy  )  แปลว่า  นิ้วเล็ก (  นิ้วก้อย  )  ,   อาหารชนิดหนึ่งของชาวอีสาน

กล้วย  (  Kluoy  )  แปลว่า  ต้นไม้ที่มีลำต้นเป็นกาบๆมีหลายชนิดมีผลรับประทานได้

เก๋  (  Ke  )  แปลว่า  งาม  ,  เข้าท่าดี

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  กันยา  ,  สาววัยรุ่น  ,  ลูกสาว

เกรส  (  Gres  )  แปลว่า  grace  ,  งดงาม  , สง่า

กรีน  (  Green  )  แปลว่า  สีเขียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ใกล้   (  klai  )  แปลว่า  ชิด  ,  ไม่ห่าง

ใกล้รุ่ง  (  klairung  )  แปลว่า  เวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้น

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  กล้า  ,  เก่ง

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

กร  (  Korn  )  แปลว่า  แสง  ,  ผู้ทำ

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

เกรียง  (  Kriang  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  มาก

กุล  (  Kul  ,  Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  ตระกูล

แก่น  (  Kaen  )  แปลว่า  ประธาน  ,  แข็ง

แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  ของประเสริฐ

ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  สัตว์ปีกชนิดหนึ่งแต่บินไม่ได้มีหลายสายพันธุ์

โก้  (  Koe,  Ko  )  แปลว่า  เท่ห์

โกโก้  (  KoKoe  )  แปลว่า  cocoa  ,  พรรณไม้ชนิดหนึ่ง

กริช  (  Krich  )  แปลว่า  มีดสองคมรูปคดปลายแหลม

กฤช   (  Krich  )  แปลว่า  กริช

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  การงานที่ทำ

ก้อง  (  Kong  )  แปลว่า  สนั่น  ,  ดังสะเทือน

กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ไม่กลัว  ,  ต้นข้าวที่เพาะไว้เพื่อนำไปปลูก

ก้าน  (  Kan  )  แปลว่า  กล้า  ,  ส่วนของต้นไม้

กิ่ง  (  King  )  แปลว่า  ส่วนที่แยกออกไปจากต้น  ,  แขนง

กิจ  (  Kij  ,  Kit  )  แปลว่า  งาน  ธุระ

กุ้ง  (  Kung  )  แปลว่า  สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

เก้ง  (  Keng  )  แปลว่า  สัตว์ที่คล้ายกวาง

กาย  (  Kie  )  แปลว่า  guy  ,  ตัว  ,  สิ่งสำคัญ

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  หมุน  ,  กรอ  ,  ตัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์