ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ ผู้รู้

   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ  ผู้รู้  ,  ความฉลาด  ,  นักปราชญ์  ,  ปัญญา

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ณัฏฐาพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐาวดี  (  Nattawadee  ,  Nattavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

พิมพ์ณัฐ  (  Pimnat  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์

พิมพ์ณัฏฐ์  (  Pimnat  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์

ดุจณัฏฐา  (  Dujnatta  )  แปลว่า  ดั่งนักปราชญ์

ธิติมา  (  Titima  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  ผู้มีความมั่นคง

ธิติมาภรณ์  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ณัฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฐนันท์  (  Nattanan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา  ,  ฉลาด  ,  ไหวพริบดี  ,   อ่อนโยน

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

ธีรวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ

ธีรวัจน์  (  Teerawaj  ,  Teerawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่ฉลาด

ธีรยุทธ  (  Teerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้ของผู้มีปัญญา

ธีรยุทธ์  (  Teerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้ของผู้มีปัญญา

ธิติ  (  Titi  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความมั่นคง

ธิติพงศ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา  

ธิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ธิติธร  (  Tititorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

ธิติธรณ์  (  Tititorn  )  แปลว่า  โลกแห่งนักปราชญ์

เธียร  (  Tian  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ฉลาด  ,  กล้าหาญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์