ชื่อที่มีคำว่า วัลย์

   ชื่อที่มีคำว่า  วัลย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  ,

ผู้เป็นเครือเถา

กนาวัลย์  (  Kanawal  ,  Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

จุฑาวัลย์  (  Jutawal  ,  Jutawan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา

ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

ชุติวัลย์  (  Chuitiwal  ,  Chutiwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง  

ทิชาวัลย์  (  Tichawal  ,  Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเกิดสองครั้ง

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นภาวัลย์  (  Napawal  ,  Napawan  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า

ดาราวัลย์  (  Darawal  ,  Darawan  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

วิภาวัลย์  (  Wipawanl  ,  Wipawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รุ่งเรือง

พัชราวัลย์  (  Patcharawal  ,  Patcharawan  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

ภัทราวัลย์  (  Pattrawal  ,  Pattrawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้น่ารัก

ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal ,  Sureewal  )  แปลว่า  เครือเถาอาทิตย์

ศศิวัลย์  (  Sasiwal  ,  Sasiwan  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

สิริวัลย์  (  Siriwal  ,  Siriwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

วราวัลย์  (  Warawal  ,  Warawan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  ,  Wallayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา

วัลลภา  (  Wanlapa  ,  Wallapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท

อัญญาวัลย์  (  Anyawal  ,  Anyawan  )  แปลว่า  เครือเถาที่แตกต่างออกไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ