ชื่อที่เกี่ยวกับ ผม ( เส้นผม )

    ชื่อที่เกี่ยวกับ  ผม  หรือ  เส้นผม  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

เกศทิพย์  (  Kestip  ,  Kesthip  )  แปลว่า  ผมเป็นของเทวดา

เกศทิพ  (  Kestip  ,  Kesthip  )  แปลว่า  ผมสวรรค์

เกศลดา  (  Keslada  )  แปลว่า  เครือเถาผม

เกศกนก  (  Keskanok  )  แปลว่า  ผมทอง

เกศกาญจน์  (  Keskan  )  แปลว่า  ผมทอง

เกศกานต์  (  Keskan  )  แปลว่า  ผมอันเป็นที่รัก

จุฑาเกศ  (  Jutakes  )  แปลว่า  ปิ่นปักผม

สิริเกศ  (  Sirikes  )  แปลว่า  ผมแห่งความงาม

จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ไรผมแก้ว

จุไรทิพย์  (  Juraitip  ,  Juraithip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา

จุไรทิพ  (  Juraitip  ,  Juraithip  )  แปลว่า  ไรผมสวรรค์

จุไรพรรณ  (  Juraipan  )  แปลว่า  ไรผมแห่งความงาม

จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ไรผมแห่งความงาม

จุไรพัชร์  (  Juraipach  )  แปลว่า  ไรผมเพชร

จุไรภัทร์  (  Juraipat  )  แปลว่า  ไรผมงาม

จุไรกานต์  (  Juraikan  )  แปลว่า  ไรผมอันเป็นที่รัก

จุไรนาฏ  (  Jurainat  )  แปลว่า  ไรผมนาง

จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  ไรผมนางงาม

จุไรสุดา  (  Juraisuda  )  แปลว่า  ไรผมนาง

จุไรณัฐ  (  Jurainat  )  แปลว่า  ไรผมนักปราชญ์

จุไรณัฏฐ์  (  Jurainat  )  แปลว่า  ไรผมนักปราชญ์

จุไรวัลย์  (  Juraiwal  )  แปลว่า  ไรผมเครือเถา

จุไรนันท์  (  Jurainan  )  แปลว่า  ไรผมแห่งความยินดี

จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ไรผมมีลักษณะดี

ดุจจุไร  (  Dujjurai  )  แปลว่า  ดั่งไรผม

พิศจุไร  (  Pisjurai  )  แปลว่า  ไรผมงาม

จุไรมาส  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมเดือน

จุไรมาศ  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมทอง

จุไรเรข  (  Jurairekh  )  แปลว่า  ไรผมงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์