ชื่อที่มีคำว่า อนงค์

    ชื่อที่มีคำว่า อนงค์  มีในชื่อของผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  ,  Anongthip  )  แปลว่า  นางเป็นของ

เทวดา

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

นาถอนงค์  (  Nathanong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

อนงค์นาถ  (  Anongnath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

พัชรอนงค์  (  Patcharaanong  )  แปลว่า  นางแก้ว

ภัทรอนงค์  (  Pattaraanong  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก

สิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม

ภรณ์อนงค์  (  Pornanong  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

พรอนงค์  (  Pornanong  )  แปลว่า  นางผู้นำความสุขมาให้

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

อนงค์วิภา  (  Anongwipa  ,  Anongvipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม

กุลอนงค์  (  Kulanong  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูล

ขวัญอนงค์  (  Khwananong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

จิรอนงค์  (  Jiraanong  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน

ทิพอนงค์  (  Tipanong  ,  Thipanong  )  แปลว่า  นางสวรรค์

พิมพ์อนงค์  (  Pimanong  )  แปลว่า  รูปนางงาม

นวลอนงค์  (  Nuonanong  ,  Nuolanong  )  แปลว่า  ผิวนางผ่องเป็นใย

วรอนงค์  (  Worraanong  ,  Vorraanong  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

อนงค์นิจ  (  Anongnij  ,  Anongnit  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน

อนงค์นิตย์  (  Anongnit  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน

อนงค์นุช  (  Anongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

อนงค์พรรณ  (  Anongpan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ