นานาชื่อเล่น 6

    นานาชื่อเล่น  6  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  สาว  ,  หนุ่ม  ,  อ่อน  ,  รุ่น

เยา  (  Yao  )  แปลว่า  อ่อน  ,  น้อย  ,   เบา

ยล  (  Yol  )  แปลว่า  มองดู  ,  ดู

ยอง  (  Yorng  )  แปลว่า  สุกใส

ย้อย  (  Yoy  )  แปลว่า   ไหลเป็นทางลงมา

ยูง  (  Yoong  )  แปลว่า  นกยูง

รจน์  (  Roj  )  แปลว่า  รจนา  ,  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  ของประเสริฐ

เรข   (  Rekh  )  แปลว่า  งาม

ลักขณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักขณา

วรรณ  (  Wan  )  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

ศรี  (  Sri  )  แปลว่า  ผู้หญิง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ยง  (  Yong  )  แปลว่า  กล้าหาญ  ,  งาม

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  เกียรติคุณ

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยิ่ง  (  Ying )  แปลว่า  มาก  ,  ล้ำ

รอง  (  Rong  )  แปลว่า  งาม

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  แสงสว่าง

โรม  (  Rom  )  แปลว่า  รบพุ่งกัน

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  คุณภาพ  ,  มีลักษณะดี

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง

วงศ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วงษ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัส  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี

ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  อำนาจ

ศานต์  (  San  )  สงบ

ศานติ์  (  San  )  แปลว่า  ความสงบ

ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว่า  ศิลปะ  ,  ฝีมือการช่าง

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  ,  คัด

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง

สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  สุภาพ  ,  งาม

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงเป็นแนวยาว

สันต์  (  San  )  เงียบ  ,  สงบ

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ไม้สัก  ,  เพียง  ประมาณ

สีห์  (  See  )  แปลว่า  สิงห์

สอน  (  Sorn  )  แปลว่า  ให้วิชาความรู้  ,  บอกให้รู้ดีชั่ว

สิทธ์  (  Sit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จ

สิทธิ์  (  Sit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  ,  อำนาจอันชอบธรรม

สุข  (  Suk  )  แปลว่า  ความสบาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์