นานาชื่อเล่น 5

    นานาชื่อเล่น 5  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สุกใส  ,  สบายใจ

ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  น้ำฝน

ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดมีลูกสมอฝ้ายเป็นปุยใช้ทอผ้า

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆนำไปเจียระไนใช้ทำเครื่องประดับ

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาว

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าชนิดหนึ่ง

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว

แพน  (  Paen  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เสมอ

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน

เฟิร์น  (  Fern  )  แปลว่า  ต้นเฟิร์น

ฟาง  (  Fang  ,  Farng  )  แปลว่า  ฟางข้าว

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญสุข  ,  ชื่อเสียง  ,  โชคลาภ

ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ

ภา  (  Pa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ผล  (  Phol  )  แปลว่า  ลูกผลไม้  ,  ความเจริญ

ผาง  (  Phang  )  แปลว่า  เสียงดัง

ผึ้ง  (  Phung  )  แปลว่า  แมลงสีเหลืองมีเหล็กในที่ก้นต่อยปวด  ทำน้ำหวานจากเกสรดอกไม้

แผ่ว  (  Phaeo  )  แปลว่า  เบาๆ

แผ้ว  (  Phaeo  )  แปลว่า  ทำให้เตียน  ,  หมดจด  ,  สะอาด

โผน  (  Phon  ,  Phon  )  แปลว่า  โจนไป  ,  โลดไป

แผน  (  Phaen  )  แปลว่า  แบบ

ไผ่  (  Phai  )  แปลว่า  ต้นไผ่

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พจน์  (  Pot  ,Poj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความบากบั่น

เพิ่ม  (  Perm  )  แปลว่า  เติม  ,  ทำให้มากขึ้น

เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า  สนุกจนลืมสิ่งอื่น

เพลิง  (  Perng  )  แปลว่า  ไฟ

ภพ   (  Pop  )  แปลว่า  โลก

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  งามดี

มั่น  (  Man  )  แปลว่า  แน่น  ,  แน่นอน

มิ่ง  (  Mng  )  แปลว่า  ขวัญ  ,  สิริ

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน

เมือง  (  Muang  )  แปลว่า  จังหวัด  ,  ประเทศ  ,โลก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์