นานาชื่อเล่น 4

        นานาชื่อเล่น  4   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นก  (  Nok  )  แปลว่า  สัตว์มีปีกมีทั้งที่บินได้และบินไม่ได้

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาถ  (  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ  ,  พลอยสีขาบ

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ดวงตา  ,  ผู้นำทาง

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้น้ำ

เบส  (  Best  )  แปลว่า  ดีที่สุด

ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอใช้ฟั่นเชือกและท่อผ้า

ปาล์ม  (  Plam  )  แปลว่า  ต้นไม้พวกต้นตาลมีหลายชนิด

ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า เครื่องประดับสำหรับปักผม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

เนา  (  Nou  )  แปลว่า  อยู่

เนาว์  (  Nou  )  แปลว่า  ใหม่  ,  เก้า

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี

นบ  (  Nob  )  แปลว่า  นอบน้อม

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  ใหม่  ,  เก้า

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  ความบันลือ

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี

บูรณ์  (  Boon  )  แปลว่า  เต็ม

เบิร์ด  (  Bird  )  แปลว่า  นก

ไบรท์  (  Bright  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สดใส

บัส  (  Bas  )  แปลว่า  bus รถเมล์

ใบ  (  Bai  )  แปลว่า  ส่วนของต้นที่ติดกับกิ่ง

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ปรัชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ปรีดิ์  (  Pree  )  แปลว่า  การปลื้มใจ

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย  ,  เพียง

ปู  (  Poo  )  แปลว่า  ลาด  ,  สัตว์มีกระดองและก้ามมีขาสิบขา

ปูน  (  Poon  )  แปลว่า  คราว  ,  วัย  ,  ปูนกินกับหมาก  ,  ปูนซิเมนต์

เป้  (  Pe  )  แปลว่า  กระเป๋าที่คล้องไหล่ทั้งสองข้างแบกไว้ด้านหลัง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์