นานาชื่อเล่น 3

    นานาชื่อเล่น  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ณัฐ  (  Nat  ) แปลว่า  นักปราชญ์

ดล  (  Dol  )  แปลว่า  ถึง  ,  บันดาลให้คิดไป

ดวง  (  Duong  )  แปลว่า  รูปวงกลม  ,  ลูกกลม

ดา  ( Da  )  แปลว่า  มาก  ,  เกลื่อนไป

ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงที่มีแสงสว่างบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

แดง  (  Daeng  )  แปลว่า  สีแดง

แตน  (  Taen  )  แปลว่า  แมลงบินได้มีพิษต่อยปวด

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์  , ชั้นฟ้า

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ดม  (  Dom  )  แปลว่า  สูดเอากลิ่น

ดอน  (  Don  )  แปลว่า   เนิน  ,  ที่สูง

ดอม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว  ,  ดม

ดัง  (  Dang  )  แปลว่า  ลือนาม

ดุลย์  (  Dul  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่ากัน

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชื่อเสียง

เดชน์  (  Dech  )  แปลว่า  ลูกศร  ,  ลูกกระสุนปืน

เดียว  (  Diao  )  แปลว่า  หนึ่ง

เดี่ยว  (  Diao  )  แปลว่า  หนึ่ง

แดน  (  Daen  )  แปลว่า  เขต  ,  แว่นแคว้น

โดม  (  Dom  ,  Doem  )  แปลว่า  แนว  ,  สายน้ำ

โด่ง  (  Dong  )  แปลว่า  มีสันสูง  ,  ลอยสูงขึ้นไป

ต้น  (  Ton  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  โคน  ,  ลำ

ตรอง  (  Trong  )  แปลว่า  คิด  ,  นึกดู

ทศ  (  Tos  )  แปลว่า  สิบ

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า   เทวดา

ทัศน์  (  Tas  ) แปลว่า  สิ่งที่เห็น

ทรรศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น

ทิว  (  Tiw  ,  Tiv  )  แปลว่า  แนว  ,  วัน  ,  สวรรค์

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง

ธง  (  Tong  ) แปลว่า  ผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หรือ  รูปสามเหลี่ยม

ธีร์  (  Tee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ฉลาด  ,  อ่อนโยน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน