นานาชื่อเล่น 2

    นานาชื่อเล่น  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความดี  ,  มิ่ง

โขม  (  Khom  ,  Khoem  )  แปลว่า  ผ้าเยื่อไม้

ไข  (  Khai  )  แปลว่า  เปล่ง  ,  หมุน

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เถาไม้

งาม  (  Ngam  ,  Ngarm  )  แปลว่า  สวย  ,  ดี  ,  น่ารัก

เงือก  (  Nguak  )  แปลว่า  นกชนิดหนึ่ง  ,  สัตว์น้ำเค็มในนิยายมีตัวท่อนบนเป็นคนท่อนล่างมีเกล็ด

เป็นปลาไม่มีขา

จวบ  (  Juob  )  แปลว่า  พบ  ,  ร่วม

จอย  (  Joy  )  แปลว่า  เข้าร่วม  ,  ต่อเข้าด้วยกัน  ,  join

จูน  (  Joon  )  แปลว่า  June  เดือนมิถุนายน

เจี๊ยบ  (  Jiab  )  แปลว่า  เสียงร้องของลูกไก่

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า  ใส  ,  กระจ่าง

แจ๋ว  (  Jaeo  ,  Jaew  )  แปลว่า  กระจ่าง  , ใสมาก

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้  ,  เหล็กแหลมใช้กลัดหรือเย็บ

เขียด  (  Khiad  )  แปลว่า  สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกบแต่ตัวเล็กกว่า

เขียน  (  Khian  )  แปลว่า  ขีดให้เป็นตัวหนังสือ  หรือ ตัวเลข หรือ  เป็นเส้นรูปต่างๆ  (  วาด  )

เขียว  ( Khiao  )  แปลว่า  สีเขียว

คง  (  Kong  )  แปลว่า  ยั่งยืน

คม  (  Kom  )  แปลว่า  คำนับ  ,  เฉียบแหลม

เคียง  (  Kiang  )    แปลว่า  ใกล้  ,  ชิด

แคน  (  Kaen  )  แปลว่า  ชื่อเครื่องเป่าทำด้วยไม้ซาง

เงิน  (  Ngern  )  แปลว่า  แร่สีขาวเป็นมันเนื้อแน่นไม่เป็นสนิม

จร  (  Jorn  )  แปลว่า  เที่ยวไป

จวน  (  Juon  )  แปลว่า  บ้าน  ,  ใกล้  ,  การจุติ  ,  การเคลื่อน

จอม  (  Jom  )  แปลว่า  ยอด  ,  ผู้เป็นใหญ่

จ๊อบ  (  Job  )  แปลว่า  งาน

แจ็ค  (  Jaek  )  แปลว่า  jack

โจ๊ก  (  Jok  ,  Joek  )  แปลว่า  ข้าวต้มโจ๊ก

โจ๊ค  (  Jok  ,  Joek  )  แปลว่า  joke  เรื่องตลก  หรือ  เล่นตลก

จักร  (  Jak  )  แปลว่า  วงกลม  ,  ล้อ  ,  แววหางนกยูง

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จิตติ์  (  Jit  )  แปลว่า  ความคิด

จิตร์  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด

จีร์  (  Jee  )  แปลว่า  นาน  ,  ยั่งยืน

จิร์  (  Ji  )  แปลว่า  นาน  ,  ยั่งยืน

เจษฎ์  (  Jes  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้เจริญที่สุด

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ  

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เสริม  ,  เพิ่ม  ,  คิ้ว

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  ใจ  ,  สิ่งที่คิด

แจ้  (  Jae  )  แปลว่า  ชื่อไก่ชนิดหนึ่ง

แจ้ง  (  Jaeng  )  แปลว่า  สว่าง  ,  บอก  ,  รู้

ชม  (  Chom  )  แปลว่า  ยกย่อง  ,  ดูด้วยความพอใจ

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  เจริญกว่า

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  ตระกูล  ,  พวก

ชาญ  (  Chan  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  ว่องไว

ชิด  (  Chid  )  แปลว่า  สนิท  ,  ใกล้  ,  ผลไม้ชนิดหนึ่ง

ชิต  (  Chit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

ชิน  (  Chin  )  แปลว่า  ตะกั่ว  ,  คุ้นเคยกันมา  ,  ผู้ชนะ

แช่ม  (  Chaem  )  แปลว่า  ยิ้มแย้มแจ่มใส

เชาว์  (  Chou  )  แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (  Chou  )  แปลว่า  ความเร็วของปัญญาหรือความคิด

เชื้อ  (  Chua  )  แปลว่า  วงศ์  ,  เผ่าพันธุ์

โชติ  (  Chot  ,  Choet  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์