ชื่อที่เกี่ยวกับ ต้นไม้

   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ต้นไม้  ดอกไม้  ใบหญ้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  พันธุ์ไม้ยืนต้น

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

กรณิการ์  (  Korranika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้

กทลี  (  Katalee  )  แปลว่า  กล้วย

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว

ช่อ  (  Chor  )  แปลว่า  ใบไม้หรือดอกไม้ที่แตกออกเป็นพวง

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

พัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  ต้นพุทรา

ภิส  (  Pis  )  แปลว่า  เหง้าบัว  ,  รากบัว

เกด  (  Ked  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ลดาวัลย์  (  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัว

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กุสุม  (  Kusum  )  แปลว่า  ดอกไม้

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

เฌอ  (  Cher  )  แปลวา  ต้นไม้

ทล  (  Tol  )  แปลว่า  ใบไม้  ,  กลีบใบไม้

ตาล  (  Tan , Tal  )  แปลว่า  ต้นโตนด

ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปวาล  (  Pawal  )  แปลว่า  หน่อหรือแขนงไม้

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่าดง

พัทร  (  Pat  )  แปลว่า  ต้นพุทรา

พัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  ต้นพุทรา

เกลียง  (  Kliang  )  แปลว่า  หญ้า

เวฬุ  (  Veru  )  แปลว่า  ไม้ไผ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ