ชื่อที่มีคำว่า มณี

    ชื่อที่มีคำว่า  มณี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กานต์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

ขวัญมณี  (  Khwanmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

ดวงมณี  (  Duongmanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วมีค่า

ศศิมณี   (  Sasimanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  พลอยสีแสงจันทร์

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  แก้วมณี  ,  เพชรพลอย

กันยามณี   (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

สุดามณี  (  Sudamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

รัตนามณี   (  Rattanamanee  )  แปลว่า  แก้วมณี  ,  เพชรพลอย

ชฎามณี  (  Chadamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ติดผมที่เกล้าเป็นมวยสูง

ดนยามณี  (  Danayamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุชามณี  (  Danuchamanee  )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดามณี   (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูหญิงผู้ประเสริฐ

ณัฏฐามณี  (  Nattamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้เกิดสองครั้ง

ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  แก้วเป็นของเทวดา

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  ดวงอ่ทิตย์

ทิวามณี  (  Tiwamanee  ,  Tivamanee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

มณีนาฏ  (  Maneenat  )  แปลว่า  นางแก้ว

บุษรามณี  (  Bussaramanee  )  แปลว่า  บุษราคัม

บุษยามณี  (  Bussayamanee  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

ปทุมมณี  (  Patummanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว

ผกายมณี  (  Phakiemanee  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

มณีพรรณราย  (  Maneepannarie  )  แปลว่า  แก้วสีพรายๆ

พิมพ์มณี  (  Pimmanee  )  แปลว่า  รูปเพชรพลอย

พิมพามณี  (  Pimpamanee  )   แปลว่า  รูปเพชรพลอย

เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชรพลอย

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

รุจามณี  (  Rujamanee  )  แปลว่า  แก้วรุ่งเรือง

รุจิรามณี  (  Rujiramanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งความงาม

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา

มณีวัลลี  (  Maneewallee  )   แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา

โศภิตมณี  (  Sopitmanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  เพชร  ,  พลอยสีขาว

ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

อัญญามณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่แตกต่าง

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ